Waarom minder vlees eten?

Vlees eten is niet zomaar een gewoonte, het heeft heel wat negatieve gevolgen voor onze planeet. De impact van onze vleesconsumptie is groter dan je denkt.

Deze feiten doen je vast stilstaan bij je winkel-, kook- en eetgewoontes:

  • Veeteelt brengt meer broeikasgassen teweeg dan alle auto's en vrachtwagens in de wereld samen, zo zegt een VN rapport. Het gaat om 18% van de totale CO2-uitstoot op wereldniveau.
  • Bovendien worden er veel bomen geveld om aan veeteelt te doen, terwijl die bomen net onze lucht zuiveren.
  • Daarnaast eist het kweken van vee gigantische hoeveelheden energie, water en land. In die mate zelfs dat er tegen 2030 twee planeten nodig zijn om aan onze vraag te voldoen, tenzij we onze eetgewoonten veranderen.
    • Voor de productie van 1 kg rundvlees is er 15 500 liter water nodig.
    • Ongeveer 75% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor vee, als weiland of om gewassen te telen voor veevoeder.
    • Een hectare land kan vijf keer meer mensen voeden wanneer er plantaardig voedsel op wordt geteeld dan wanneer er vee op wordt gekweekt.

Onderstaande grafiek toont de vergelijking tussen gewassen wat betreft de hoeveelheid eiwitten die je kan winnen op één acre (40,4687 are).

Usable Protein Per Acre of Farmland

Source: USDA; FAO/WHO/UNICEF Protein Advisory Group (2004)

Onderstaande grafiek toont de vergelijking tussen voedingsmiddelen wat betreft hun energie-efficiëntie bij de productie (aantal geleverde vs. aantal verbruikte kilocalorieën).

Energy Efficiency in Production

Source: Virtual water trade to Japan and in the world, T.Oki, M. Sato, A. Kawamura, M. Miyake, S. Kanae, and K.Musiake

Onderstaande grafiek toont de vergelijking tussen voedingsmiddelen wat betreft hun waterefficiëntie bij de productie, gemeten in aantal verbruikte liters per ton (1000 kg).

Water Efficiency in Production

Source: “Diet, Energy and Global Warming”; Gidon Eshel and Pamela A. Martin; Department of Geophysical Sciences, University of Chicago, Chicago, Illinois (December 2005)