Provamel Cookieverklaring

Ingangsdatum: 23 mei 2018

i. Inleiding

Deze cookieverklaring is van toepassing op de Provamel website www.Provamel.com/benl (en alle subdomeinen) (hierna “Provamel website” of de ‘website” genoemd) beheerd door Alpro Comm.va, ondernemingsnummer 0420.429.375; Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem, België (hierna “Provamel”, “wij” of “ons” genoemd), die ook de verantwoordelijke voor de verwerking is van de persoonsgegevens die over u zijn verzameld en worden verwerkt in overeenstemming met deze cookieverklaring.

De Provamel Website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals hieronder beschreven. Provamel neemt haar verantwoordelijkheid zeer ernstig om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten. Deze Cookieverklaring beschrijft hoe Provamel cookies gebruikt. Websites die niet van Provamel zijn, maar gelinkt kunnen zijn aan de Alpro websites, vallen niet onder deze verklaring.

Door geen cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen en deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en met het delen van gegevens met onze filialen en partners, in overeenstemming met uw huidige cookieinstellingen en deze cookieverklaring.

Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies op deze manier, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. U zult deze toestemming altijd kunnen intrekken en van idee te veranderen in de toekomst door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de cookies uitschakelt die wij gebruiken, kan dit invloed hebben op uw gebruikerservaring op de Provamel Website. veranderen in de toekomst door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de cookies uitschakelt die wij gebruiken, kan dit invloed hebben op uw gebruikerservaring op de Provamel Website. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.

ii. Wat zijn Cookies? 

Een cookie is een klein bestandje met alfanumerieke tekst dat op een computer of een ander apparaat (bv. mobiele telefoon) wordt gedownload. Hierdoor kan de website dit apparaat herkennen en de browseractiviteiten van de gebruiker controleren. Cookies hebben een aantal nuttige functies zoals het gebruik van een website analyseren, het opslaan van de wachtwoordgegevens zodat de gebruiker een website met beperkte toegangsrechten kan openen zonder dat hij zijn aanmeldgegevens telkens opnieuw moet invoeren of items toevoegen aan een online winkelmandje.

iii. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Indien de wet dit eist kunnen wij (of onze serviceprovider die namens ons en volgens onze instructies handelt) onder voorbehoud van uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming, gebruikmaken van 'cookies' of soortgelijke trackingtechnologieën die we op de harde schijf van uw computer plaatsen zodat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Aan de hand van cookies kunnen we onze website optimaliseren en u een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening geven. Hierdoor kunnen we informatie over uw voorkeuren opslaan en uw ervaring personaliseren, uw gebruik van interactieve functies en diensten bijhouden en het internetverkeer controleren.

iv. Hoe de cookies beheren die gebruikt worden op deze website 

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies aanvaarden. Als u dat wenst, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u een bericht ontvangt wanneer er een cookie wordt verzonden. Het is technisch gezien niet mogelijk om uw instelling over te dragen naar al uw browsers en apparaten. U zult uw voorkeursinstellingen dus moeten aanpassen op elke browser die u gebruikt. U kunt uw browserinstelling op de volgende sites beheren:

Als u echter beslist om alle cookies te weigeren, vergeet dan niet dat bepaalde functies van deze website en diensten niet beschikbaar zullen zijn of misschien niet naar behoren zullen werken. Als u het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën wilt weigeren, raadpleeg dan het gedeelte 'Hoe krijg ik toegang, wijzig of verwijder ik mijn persoonsgegevens” in deze cookieverklaring.

De door Provamel gebruikte cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's op uw computer uit te voeren of om virussen te downloaden, en ze geven Alpro op geen enkele manier controle over uw computer. Alpro gebruikt geen cookies om toegang te krijgen tot informatie die op uw computer is opgeslagen, om informatie (behalve identificatiegegevens) op uw computer op te slaan of om uw activiteiten te controleren. Dit geldt voor uw computer en elk ander apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.

v. Hoe krijg ik toegang, wijzig of verwijdder ik mijn persoonsgegevens?

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten, om een rechtzetting van eventuele onjuiste gegevens te vragen en om in voorkomend geval, op elk ogenblik en gratis bezwaar aan te tekenen tegen de voorziene verwerking van uw persoonsgegevens voor eventuele directe marketingdoeleinden. Als u uw recht van inzage, rechtzetting of bezwaar wilt uitoefenen of meer details wilt of vragen hebt in verband met de gegevensverwerkingsactiviteiten, verzoeken wij u om ons een gedateerd en ondertekend verzoek toe te sturen, samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs.

vi. Hoe kunnen we onze cookkieverklaring wijzigen

Met uitzondering van de beperkingen voorzien door de van kracht zijnde wetgeving, behoudt Provamel zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze cookieverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen. Iedere wijziging van deze cookieverklaring zal worden bekendgemaakt op deze pagina.

vii. Welke cookies gebruiken wij?

De onderstaande tabel vat de verschillende soorten cookies samen die wij gebruiken op deze website, samen met hun respectieve doeleinden en duur.

viii. Contactinformatie

Indien u nog vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot de bescherming van de aan ons verstrekte persoonsgegevens, of uw recht van inzage, rechtzetting of bezwaar wilt uitoefenen, contacteer ons dan via onze contactpagina.

 

x